Hướng dẫn đổi trả

Hướng dẫn đổi trả: 

-Với trường hợp khách tỉnh muốn đổi trả hoặc bảo hành sản phẩm ,Khách hàng có thể gửi hàng lại kho và chịu cước phí hoàn trả.

-Khách tại Hà nội có thể mang hàng qua kho để đổi trả cũng như bảo hành

Lưu ý : Sản phẩm được đổi trả hoặc bảo hành vui lòng xem lại mục 3 và mục 4.